Phương thức thanh toán nào được chấp nhận?

Hiện tại, Crownforyou đã có hỗ trợ quý khách thanh toán đơn hàng với 03 hình thức thanh toán như sau: Thanh toán khi nhận hàng, thẻ tín dụng Debit/Credit và thẻ ATM