Thanh toán

Phương thức thanh toán nào được chấp nhận?

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
12 Thanh toán
Hiện tại, Crownforyou đã có hỗ trợ quý khách thanh toán đơn hàng với 03 hình thức thanh toán như sau: Thanh toán khi nhận hàng, thẻ tín dụng Debit/Credit và thẻ ATM

 

11 Thanh toán